Wednesday, May 15, 2019

TỰ BẠCH (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)


TỰ BẠCH

Trong phay có một gã tên Trình
Bản chất ngoài đời giống Hớn Minh*
Chán ghét gian hùng làm thủ đoạn
Yêu thương kẻ sĩ sống ân tình
Văn thơ học lỏm không trường lớp
Toán lý mày mò chẳng sử kinh
Kiến thức mười hai còn hạn hẹp
Nên xưa đã bỏ cuộc thi đình

Nguyễn Đình Trình
*Hớn Minh:nhân vật trong tp Lục Vân Tiên
No comments: