Wednesday, May 29, 2019

SO SÁNH (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)
SO SÁNH

Nàng ngồi lặng lẽ để hoa sen
Ngắm nghía dung nhan dưới ánh đèn
Đột ngột cành rơi vì mắc cỡ
Lờ đờ lá rụng bởi hờn ghen
Hình thù nhụy nở không tương xứng
Cốt cách đài bung chẳng bõ bèn
Mắt, mũi, tay, chân người thiếu phụ
Tôi còn rúng động viết thơ khen

NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH
( Mời họa )

No comments: