Saturday, May 25, 2019

RIP: BÀNH THIẾU AN


Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

CVNN vừa nhận được tin buồn chị BÀNH THIẾU AN, cựu học sinh Đức Trí Tuy Hòa, Phú Yên.  Đã mãn phần ngày 23 tháng 5 năm 2019.

CVNN thành thật chia buồn cùng Kathy Bành (cựu Hội Trưởng Đức Trí) Annie Bành, Anmy Bành, Janet Bành cùng tang quyến.

Xin xem phân ưu và cáo phó, chương trình tang lễ, những anh chị nào có thể xin đến an ủi tang gia, cũng như tiển đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguyện xin hương linh chị Thiếu An sớm về cõi vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Cựu Học Sinh Phú yên &
Chim Về Núi Nhạn


No comments: