Wednesday, May 15, 2019

MƯA QUA ĐẤT THẦN KINH (AN SƠN)

MƯA QUA ĐẤT THẦN KINH

Về chia với Huế ngày mưa
Nghe như thành nội vó xưa ngựa về
Nước non mấy bận bộn bề
Người đi còn nhớ Cơn mê ( khúc ) chiều

Ngậm ngùi văn miếu đìu hiu
Kim Long soi nước buồn hiu hắt buồn

Em giờ rũ phấn, buông hương
Ngồi xem con tạo cuối đường phượng bay
Sạn chai trên dấu hao gầy
Nam Giao tiếng vọng còn lay bên trời

Ta lay hoay quá nửa đời
Ngộ ra cũng chỉ cuộc chơi nửa sòng

An Sơn


Thi Sĩ AN SƠN bên bờ sông Hương.

No comments: