Wednesday, May 15, 2019

NHỚ ƠN ĐẤNG SINH THÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT SAN FERNANDO VALLEY.Hội Người Việt San Fernando valley sẽ tổ chức đêm văn nghệ “NHỚ ƠN ĐẤNG SINH THÀNH”  với sự góp mặt của nhiều ca sĩ tên tuổi, ngoài ra còn có ẩm thực và đặc biệt là vào cửa miễn phí.

Sẽ tổ chức vào thứ Bảy ngày 01 tháng 06 năm 2019
từ 6:30 PM – 11:00PM
Tại 7245 Corbin Ave. Winnetka, CA. 91306

Những phụ huynh cũng như anh chị em nhớ tham gia đông đủ, khi mang con em đến là gián tiếp dạy con biết nhớ đến cha mẹ, công lao dưỡng dục…Một tập tục rất tốt mà Hội Người Việt ở đây tổ chức mỗi năm.

Ước mong sẽ được đón tiếp các em cũng như cha mẹ trong ngày trọng đại này.

Trân trọng,
Chủ Tịch
LƯƠNG SĨ.


No comments: