Wednesday, May 29, 2019

THÁI LAN CÓ LỄ ĐĂNG QUANG QUỐC VƯƠNG MỚI

Thái Lan có lễ đăng quang quốc vương mới sau gần 70 năm

Vua
Maha Vajiralongkorn ngồi trên kiệu sau khi đăng quang.
(Hình: Lauren DeCicca/Getty Images)
Sau gần 70 năm, Thái Lan cuối cùng cũng có lễ đăng quang
một vị vua mới.
Từ Tháng Mười, 2016, vua Bhumibol Adulyadej, hay Rama IX,
qua đời ở tuổi 88 và quốc gia này không có quốc vương. Đến
ngày 5 Tháng Năm, 2019, con trai của ông là Maha
Vajiralongkorn đăng quang làm quốc vương của Thái Lan và
lấy danh hiệu là Rama X. Hàng ngàn người dân Thái đã đến
hoàng cung ở Bangkok tham dự buổi lễ này. Ngoài lễ đăng
quang vị quốc vương mới, đây còn là lễ tưởng nhớ vua
Bhumibol Adulyadej và sẽ kéo dài trong ba ngày.

Vệ binh Thái Lan diễn hành trước hoàng cung.
(Hình: Linh Pham/Getty Images)Các tướng lãnh của Thái Lan
đến hoàng cung. (Hình: Jes Aznar/Getty Images)Người dân
Thái Lan đón chào vị vua mới. (Hình: Lauren DeCicca/Getty
Images)Người dân Thái Lan chụp hình trước chân dung của
vua Maha Vajiralongkorn. (Hình: Jes Aznar/Getty Images)
Rất đông người dân đến Thái Lan đến dự lễ đăng quang.
(Hình: Jes Aznar/Getty Images)Vua Maha Vajiralongkorn
chào người dân sau khi đăng quang.
(Hình: Jes Aznar/Getty Images)Vua Maha Vajiralongkorn,
tân vương của Thái Lan đọc diễn văn trong ngày lên ngôi.
(Hình: Getty Images)

No comments: