Wednesday, July 3, 2019

DANH SÁCH HỌ VÀ TÊN NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ DU THUYỀN ALASKA.Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Xin vui lòng dò danh sách tham dự ĐH 9 Alaska do du thuyền cung cấp (xin lỗi chữ hơi nhỏ), nếu có thiếu sót tên xin gọi cho Thukỳ (781)929-3995 hoặc email thukytruong@gmail.com để Thukỳ sẽ báo cho du thuyền biết và điều chỉnh ngay.

Những danh sách đánh máy ở dười là tên những anh chị ghi danh ở ngoài trực tiếp với du thuyền không qua group, còn rất nhiều người xin vui lòng cho Thukỳ biết để tiện việc sắp xếp trên tàu, cho biết tên họ và số reservation.

Những người Thukỳ đánh mày dười cùng là ghi danh trễ, để các anh chị biết số reservation mà check in online, tuy vậy nếu trong danh sách của cruise không có tên nên cho biết ngay để điều chỉnh.  Thành thật cám ơn quý thầy cô và các anh chị.

Để check in online theo chỉ dẫn, một số anh chị khi cho số reservation thì không thể tiếp tục làm được, xin yên trí và gọi cho số này của cruise: (866)-625-1160 thì họ sẽ giải quyết ngay.
Rất tiếc Thukỳ không thể làm dùm được xin cảm thông.

Trân trọng,
TM. Ban Tổ Chức ĐH 9 Alaska
Trưởng ban TC Ngô Phấn.


TÊN HỌ NHỮNG ANH CHỊ GHI DANH TRỰC TIẾP:

38780903  Hang, Tanya chen/Lam, Ken
39132540  Parcel, Hue/Tran, Hoang/Pham Sueann
/PhamDavid (Out side Booking)
39132596  Hull, Diem/ Peach, Hiep/ Tierney, Kiet
39754856  Nguyen, Chi, Duong Tich (SJ out side) 
38046472     Tran, Joanne/Nguyen, Thu Huong/Nguyen Lina Hop (Out side)
37843938    Vo, Vinh Minh/ Nguyen, Hien T.
38046472     Tran, Joanne/Nguyen, Thu Huong/Nguyen Lina Hop (Out side)
39088456  Nguyen, Harry/ Nguyen Rose (bạn Hợp & Nick CA)
38219277 Ha, cong Đinh/Ha Marilyn H. (3)
37909124 Bui Loi/ Nguyen Lanh
38085344 Le, Richerd/ Nguyen Thoa

Thiếu tên trong danh sách:

1/ Reservation # 40353632
Nguyen, Truc/Truong, Cuc/Pham, Phuong Tuyet
 2/ Reservation # 37755825
Le Hieu C./ Nghiem Nhan T.
 3/ Reservation # 37755816
Le Ky/Hoang Hao The

HỌ VÀ TÊN NHỮNG ANH CHỊ GHI DANH SAU: (xin vui lòng dò danh sách trên)
37755821 Le, Huong/Luong Ket/Luong Thai (mới 7/2/19)
 41496289 Phan, van Chung/Tạ, Xuan Thanh (New7/2/19)


38219253 Duong Tu T. – Do Kim Quy /Dinh Dang, Thang T./Dang, Bong Ngoc.
38491902  Huynh, Mai Phu/ Huynh Maureen(chị Mãi CA)
38491903  Le, Minh Thuy/ Pham Pamela (Cần Hawaii)
38491904  Nguyen, Mo/ Ngo Jimmy Duc
39073617  Nguyen, Huu Minh/ Nguyen Bich Van T.
38546740  Nguyen, Hung Van/ Trịnh Hong Cuc T.
38546741  Bui, Hiep To/ Huynh Thuy Thi
38019587  Tran, Van Thanh (Nhơn A, Phấn?)
39439074  Banh, Tien/ Nguyen, Hoa Kim (A. Phan)
37858967  Pham, Hong Nga Thi/ Tran Dong Huy (A. Phan)
37859145  Ngo, Phan/ Ngo Hong, To Phuong 
39427716  Le, khoa/Bui Huong/Le, Xuan/Dang, Hien Ngoc
37859350  Nguyen, Thong Huy/ Nguyen Pham,An T Hong  
37858743  Hang, Hung Huu/ Le Phung Kim (Phan)   
37772452  Tran, Huong Van/ Ho, Nhung Thi (a. Phan)
37772527  Ngo, Nguyen Tuyet/ Lam, Kien (A. phan)
 37858874  Nguyen, Cuong Van/Nguyen, Hong Thu (phan)
37859280  Pham, Duong/Huynh Du Thi (Phan)
35929058  Tran,Mang Van/Vo,Sang T/Pham Phuong (Hiếu  
37858604  Lam, Thanh T/Tran, Lai Duc (Phan)      
37751154  Mai Minh Tam(Dì Nhơn)/
37751148  Diep, Muoi (Chị Thương Huynh)
37909132  Huynh, Thuong/ Huynh, Tuyet (OW)
37909127  Bui, Be/ Tran, Hanh (Sang N.) OW
39332893  Ta, xuan Binh/Ng. Ngoc Anh (Bổng,ThanhTam)
37772499  Nguyen, Tam/ Phan Cong Chanh (đánh đàn)
37755815  Nguyen, Thin Chi/ Ng. Kim-Oanh T. (HA)
37859325  Nguyen, T. Kim Sum/nguyen, Tan (phấn)
37751143  Phan, Loi Van/ Phan Ngoc Thach (Phấn)
37772417  Ngo, Tinh Thu/ Phan Le Tu (Phấn)
37772506  Hong, To Tuyet/   
37872162  Nguyen Thanh/Duong, Linda (SJ)
37859044  Huynh, Thomas, Huynh Lu Lac Thanh (SJ)
40324809  Huynh, Thu Ngoc/ Harbin Kieu ngoc/Huynh Nancy Michelle  (LHP TX.)
39890166  Tran, Lam/ Huyen (Dave Tran)
37859204  Bacon, Huong Dang/ Wilkie Le ann Becon
37909122  Luong, Judy Tuyet/Luong Tom(ngoc Tuyết)
38060045  Hang, Betty Dao  
37751096  Le, Nhac Van/ Le Mai Huong Thi     
37751107   Nguyen, Xuan Nhuan T./ Le, Bruce  

     
     Dương Thị Xuân Hương (Chị Tư Dương)Bình Hoàng
    Nguyen, Yen Thi Nhu  (cô anh Định Ngọc Cư)
   Huynh, Anstein Tran (MinhKỳ Klein) chung Thầy
    Ngo, Hoa (bạn Nga Đang/ chung Henry Pham)
    Thai, Helena (Dave chung với Diep Muoi) DONE
    Luu, Chau Thanh (chung anna Thai)
    Nguyen, Claire (Bach Tuyet) (chung Tina Truong) DONE
   Huynh Mydzung Thi (em anh Ha Dinh SJ) DONE
   Lương Thị Kết (Chung Huong Le VN) DONE
   Ngo, Hue (bạn LHP) DONE
   Wong, Christopher (cabin anh Vuong Hoa #37751134)
   Nguyen, Thanh Nga (Uc) Cabin Luu, Hanna # 37751138 DONE
   

No comments: