Thursday, July 18, 2019

NHỮNG VẬT BỊ CẤM MANG LÊN TÀU

 *** Mỗi người có thể mang 2 luggages (mỗi cái không 
quá 50 pounds) 

 
NHỮNG VẬT BỊ CẤM MANG LÊN TÀU

Sự an toàn và an ninh của quý khách và nhân viên là ưu tiên số một của chúng tôi. Những danh mục sau đây bị cấm trên tàu. Những danh mục này sẽ bị tịch thu và không được vận chuyển lên tàu. Khi một danh mục hàng được xác định là bất hợp pháp, giới hữu trách sẽ được thông báo.

• 1. Tất cả ma túy / thuốc men bất hợp pháp. (Bao gồm cần sa  cho mục đích y tế và các loại thuốc khác được sử dụng như ma túy. Kể cả ống điếu hút thuốc Hookah).
• 2. Tất cả các loại súng, bao gồm bản sao, mô phỏng, vũ khí không bắn, súng lệnh cho thể thao và phụ tùng.
• 3. Súng hơi ngắn hoặc dài
• 4. Bất kỳ vũ khí hoặc vật phóng nào khác giống hoặc có thể bị nhầm lẫn là súng (như súng bắn sơn)
• 5. Tất cả các loại đạn thật hoặc giả dùng cho các danh mục  liệt kê ở 2, 3 & 4
• 6. Tất cả chất nổ, bộ phận phụ thuộc (như kíp nổ) gồm chất nổ giả và thiết bị
• 7. Pháo hoa, trái sáng và hỏa pháo
• 8. Vũ khí võ thuật (sao để ném, côn gắn xích)
• 9. Dao có lưỡi dài hơn 4 inch / 10,16 cm
• 10. Dao cạo của thợ hớt tóc 
• 11. Gươm, dao găm hoặc lưỡi lê
• 12. Súng hoặc súng bắn cá
• 13. Nỏ, và cung tên
• 14. Vũ khí cùn bao gồm kim loại đeo ngón tay, gậy, dùi cui, hoặc nhị đoản côn
• 15. Các vật phẩm chứa chất vô hiệu hóa (như súng hơi, bình xịt hơi cay, chùy, phốt pho, axit và các hóa chất nguy hiểm khác có thể được sử dụng để gây chấn thương hoặc tật nguyền
• 16. Thiết bị đẻ khống chế (như còng tay, còng chân và dây chằng đầu)
• 17. Các chất dễ cháy và hóa chất nguy hiểm. (như xăng dầu, rượu ethylene, chất pha loãng sơn, nhiên liệu nhẹ hơn, v.v.)
• 18. Bất kỳ vật phẩm nào khác được chế tạo, điều chỉnh hoặc dự định sử dụng làm vũ khí tấn công
• 19. Thiết bị gây choáng (như súng điện và súng gây choáng)
• 20. Pin lớn
• 21. Các mặt hàng được mang lên tàu nhưng không được Công ty cung cấp có chứa bất kỳ loại yếu tố làm nóng, như: máy ngâm nóng, chăn điẹn, bàn ủi, ấm nấu nước nóng, máy pha cà phê điện / đĩa nóng bằng điện
• 22. Bất kỳ thiết bị viễn khiển cho các loại máy bay, đồ chơi hoặc drone
• 23. Skateboar tự cân bằng, bánh xe bơm hơi, acooter hoặc Segway
• 24. Bình chứa khí nén, chai, xi lanh bao gồm bể lặn, bình gas và bình xịt lớn
• 25. Máy phát tín hiệu vô tuyến khẩn cấp (EPIRB), máy tìm sóng radio, điện thoại vệ tinh, máy biến thế, tia llaser và bút phát tia laser
• 26. Bất kỳ hình thức nào của thiết bị gây nhiễu tín hiệu radio / điện thoại
• 27. Samsung Note 7
• 28. Nến

 

Prohibited Items List
The safety and security of our guests and crew is our number one priority. The following items are prohibited on-board vessels. These items will be confiscated and not transported aboard. When an item is determined to be illegal the appropriate authorities will be informed.
 • 1. All illegal narcotics/drugs. (Including Marijuana prescribed for medical purposes and other items used as drug paraphernalia. This includes Hookah Pipes).
 • 2. All firearms including replicas, imitations, non-firing weapons, starting pistols and their components
 • 3. Air, BB or pellet pistols or rifles
 • 4. Any other projectile-weapon or item that resembles or can be mistaken as a firearm (e.g., paint ball guns)
 • 5. All ammunition or replica ammunition for listed line items 2, 3 & 4
 • 6. All explosives, component parts (i.e. detonators) including imitation explosives and devices
 • 7. Fireworks, flares, and pyrotechnics
 • 8. Martial Arts Weapons (i.e. throwing stars, flails)
 • 9. Knives with a blade longer than 4 inches/10.16 cm
 • 10. Open razors
 • 11. Swords, Skean Dhus, or Kirpans
 • 12. Spears or spear guns
 • 13. Crossbows, crossbow bolts, and long bow arrows
 • 14. Blunt weapons including knuckle dusters, brass knuckles, clubs, telescopic batons, batons, flails or nunchaku
 • 15. Items containing incapacitating substances (e.g. gas guns, tear gas sprays, mace, phosphorus, acid and other dangerous chemicals that could be used to maim or disable
 • 16. Restraining Devices (i.e. handcuffs, leg, and head restraining straps)
 • 17. Flammable substances and hazardous chemicals. (e.g., petrol, methylated spirits, paint thinners, lighter fuel, etc.)
 • 18. Any other item made, adapted or intended for use as an offensive weapon
 • 19. Stun devices (i.e. Tazers and Stun Guns)
 • 20. Large batteries
 • 21. Items brought on board the vessel and not supplied by the Company containing any kind of heating element, such as but not limited to: immersion heaters, heating blankets, clothing irons, water heaters, coffee machines with heating/hot plates, etc.
 • 22. Any remotely controlled or autonomously flying devices, toys or drones
 • 23. Self-balancing hover boards, air wheels, scooters, or Segway’s
 • 24. Compressed gas tanks, bottles, cylinders including dive tanks, propane tanks and large aerosol cans
 • 25. Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRB), ham radios, satellite phones, transformers, lasers and laser pointers
 • 26. Any form of radio/ telephone signal jamming equipment
 • 27. Samsung Note 7
 • 28. Candles

No comments: