Thursday, July 25, 2019

TỰ TÌNH KHÚC (NHÃ THƯ)

TỰ TÌNH KHÚC

Về nghe tiếng gió của rừng
Tiếng reo của suối, tiếng thương của người
Khoan thai nhìn lại cuộc đời
Ai người tri kỷ, ai người ba hoa
Từ ai ta biết phôi pha
Từ ai ta biết thật thà con tim

Cuộc đời là chuỗi đi tìm
Tìm tốt trong xấu, tìm đêm trong ngày
Tìm ta khi tỉnh khi say

Nhã Thư
No comments: