Wednesday, July 3, 2019

TRANG VIẾT, TRANG ĐỜI (AN SƠN)
TRANG VIẾT, TRANG ĐỜI
Em hỏi
Dạo này thơ anh thưa xuất hiện
Em ơi
Bút đã cùn mà ý cũng cạn theo
Nàng thơ bỏ đi, lòng héo hon nhiều
Đời tắt nắng thương cuộc tình vừa đứt khúc
Nhưng thi thoảng có người thân vừa mất
Con chữ tuôn trào từ đáy trái tim
Câu thơ ngậm ngùi như dòng lệ chênh vênh
Thơ là thế
biết nói sao cho hết
Khi anh “ sống để viết ”
Thì vui buồn theo vận đời thanh thoát, trầm luân …
Viết bằng tấm lòng
cùng tận nỗi niềm riêng
Dù khốn đốn như Hữu Loan , Quang Dũng …
Gặp buổi eo sèo phải “viết để sống ”
Thì tưởng tượng phà phà như Ngô cụ viết Tề Thiên *
Tác phẩm nào cũng tùy lúc tùy duyên
Chuyện hay, dở
Hỏi cuộc đời em nhé 
An sơn
--------
* Ngô Thừa Ân viết Tây du ký


No comments: