Sunday, July 21, 2019

RIP: TRẦN THỊ MỸ KHÂM
Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

CVNN vừa nhận được tin buồn từ thầy Thích Nguyên Nguyện cho biết tin:  Cô TRẦN THỊ MỸ KHÂM (em vợ của cố GS. Nguyễn Bá Quát) và cũng là chị của cô Trần Thị Mỹ Khương (dạy cấp 1); cô Trần Thị Mỹ Khảm (dạy cấp 2); và Trần Khánh Toàn (Tulsa), vừa qua đời tại Tuy Hòa, Phú yên.Nguyện xin hương linh cô sớm về cõi vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CỰU HOC SINH PHÚ YÊN &
CHIM VỀ NÚI NHẠN


No comments: