Wednesday, July 17, 2019

LỜI HAY Ý ĐẸP (TRANHCỦA HỌA SĨ KOUKEI KOJIMA)

 loihay.png
Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường

 tp8.jpg


Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không


 tp7.jpg


Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du


 tp6.jpg


Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui


 tp5.jpg
Đêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh


 tp4.jpg
Ta về giữ mộng trinh nguyên
Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài


 tp3.jpg


Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về


 tp2.jpg


Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời
Sá chi suy thịnh cuộc đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành
Mãn Giác Thiền Sư


 tp1.jpg


Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ


Ghi chú 

tranh của Họa sĩ Koukei Kojima (Japanese)

No comments: