Tuesday, July 16, 2019

NHÀ TỶ PHÚ ROSS PEROT QUA ĐỜI, ĐỂ LẠI 100 TRIỆU CHO QUỸ TRANH CỬ CỦA TT TRUMP (TUẤN TRẦN)


Nhà tỷ Phú Ross Perot Qua đời ở tuổi 89, để lại 100 triệu cho quỹ tranh cử 2020 của Tổng Thống Trump

Breaking News:  Nhà Tỷ-phú Texas H. Ross Perot Qua Đời ở Tuổi 89.

Perot ra đi ngày 9 tháng 7 năm 2019, ở tuổi 89 tại Dallas, Texas sau một thời gian đương đầu với bệnh bạch cầu (leukemia);  bỏ lại vợ, Margot, năm người con và 16 cháu.

Người chết đi nhưng tên tuổi không hề chết;  Đó là 1 trong nhiều trường hợp mà chúng ta đã biết:
Ông Tỷ phú H Ross Perot đã để lại 100 triệu Mỹ kim cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của Tổng Thống Trump.  Di chúc của ông Perot đã hướng dẫn rõ ràng cho 11 người con cháu ( Billy, Bobby, Lou, Kieth, Brenda, Gwen, Danny, Linda, Barb, Mary, Lorraine và Joe); Mỗi người hãy đóng góp 9 triệu Mỹ kim cho chiến dịch tranh cử của Trump năm 2020, và tất cả mọi người đã đồng ý ngay lập tức.  Số tiền này sẽ được chuyển ngân vào cuối ngày mai.

Gia đình Perot, nói rằng ông là một người ủng hộ Trump nhiệt tình và muốn chương trình nghị sự của Trump tiến lên. Người phát ngôn của ông trong 37 năm qua, Art Tubolls, nói rằng, ông Perot phù hợp với lý tưởng của Tổng thống...

Tuấn Trần

Ross Perot Left $100 Million to the Trump 2020 Campaign

Ross Perot was born in the desert with no shoes on his feet. From there, he made himself into one of the most powerful men in America. A man — some say — who would have been President had he played the 1992 election differently. That man is returning to that desert, to be with Jesus for eternity, but not before doing one more thing for his country.


Ross Perot’s will explicitly instructs his 11 children to donate $9 million each to the Trump 2020 campaign. All 11 of them, Billy, Bobby, Lou, Kieth, Brenda, Gwen, Danny, Linda, Barb, Mary, Lorraine, and Joe, agreed immediately. The funds will be transferred by the end of the day tomorrow.
No comments: