Wednesday, January 20, 2021

BÀN TAY LÀM SAO SAO NÍU

 

Bàn tay làm sao níu

Bàn tay làm sao níu
Một thời vừa đi qua,
Như gió thoảng hương hoa
Của mùa xuân đi mãi.

Bàn tay làm sao níu
Nắng vàng đừng đổ ra,
Hoa ơi khoan hãy nở
Tím biếc màu bằng lăng.

Bàn tay làm sao níu
Tiếng ve gọi mùa hè
Phượng bung màu rực rỡ
Của những ngày chia tay.

Bàn tay làm sao níu
Cho thời gian ngừng trôi,
Để tôi được cắp sách
Tới ngôi trường tuổi thơ.

Bàn tay làm sao níu
Nụ cười tươi trong sáng
Nét hồn nhiên ngây thơ
Của cái ngày xưa ấy.

Bàn tay không thể níu
Bởi mọi thứ chảy trôi
Theo thời gian đi mãi...
Nhưng bàn tay có thể
Học tập và dựng xây
Cho cuộc đời tươi mãi
Là hôm qua vẫn còn.


No comments: