Monday, January 18, 2021

Ờ (NGÔ TỊNH YÊN)

 

Thôi thì ta làm kẻ ác đây!/ Kẻ ác này vui với cỏ cây. (Hình: Đa Mi)

thơ Ngô Tịnh Yên


Ờ…


Thời buổi mừng lắm kẻ thông minh
Thôi ta chịu làm người ngu vậy!
Ờ thì ai cũng giỏi cũng hay
Ta vui được là người khờ khạo
Chợ đời ai chửi cũng xôn xao
Ta lặng lẽ như loài cỏ mọn
Thời buổi gì ai cũng tinh khôn
Ta cứ ngây thơ như hồi bé
Ai cũng thánh, cũng thần như thế
Thôi thì ta làm kẻ ác đây!
Kẻ ác này vui với cỏ cây
Chẳng ham bầy đàn hay đình đám
Kệ lắm kẻ cuồng như quỉ ám

Ờ thì ai cũng giỏi cũng hay!

 


No comments: