Tuesday, January 12, 2021

CUỐI NĂM (TUYẾT TÂM)

 

CUỐI NĂM.

 

Trời cuối năm nơi đất khách

Tuyết trắng phủ đầy luồn lách mưa bay

Lòng thương nhớ có ai hay.?

Mỗi độ Xuân về lòng này hưởng Tổ

Xuân đến Xuân đi mấy độ

Cuối Đông lạnh giá Tuyết đổ đầy ta

Xuân đến từng ngày mau quá

Vùng cao đất Bắc băng giá phủ đầy

Xuân này biết tính sao đây ?

Đường bay giờ phủ chân mây xám mù

Dịch Cô Vũ Hán lu bù

Mẹ già con xa buồn rũ ai ơi!

Buồn sao buồn lắm mọi người !

Phương xa đất khách tơi bời nhớ thương

 

Tuyết Tâm

 


No comments: