Thursday, January 21, 2021

NẮNG TRƯƠNG MINH GIẢNG & MƯA GIA ĐỊNH (THANHXUAN TRAN THI)

 

Nắng Trương Minh Giảng

 

Mưa ơi đừng rớt/ Hạt mô/ Vào hồn. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

 

Đường Trương Minh Giảng thênh thang
Đạp xe đi học nắng vàng theo sau
Nắng ơi ta phải đi mau
Kẻo trễ giờ học hẹn nhau buổi chiều
Nhưng chiều nắng không đến mà mưa lại về…

 

Mưa Gia Định về

Tan trường Gia Định
Mưa bay
Đạp xe em vội

Về ngay
Mẹ chờ
Con đường trơn ướt
Bơ vơ
Mưa ơi đừng rớt
Hạt mô
Vào hồn

 

thanhxuan tranthi

No comments: