Wednesday, January 13, 2021

THĂM MỘ CỐ NHÂN (NGUYỄN THANH KHIẾT)

 


  THĂM MỘ CỐ NHÂN

  Nguyễn Thanh Khiết

 

Tao rót cho mầy nửa ly thôi

Để nửa kia tế cáo đất trời

Tế thiên hạ, tế người cùng giống

Tế tao, tế mầy, tế núi sông.

 

Tao nhớ cái ngày ta thua trận

Giặc đuổi sau lưng, pháo nổ bầy

Một cái poncho gói mầy giữa núi

Đất đắp vội vàng lộ cả thây.

 

Ngày nầy năm đó mầy chết trận

Năm đó ngày nầy – tao kẻ thua

Nát áo về thành – thành đã mất

Nhục rửa làm dơ mấy cảnh chùa.

 

Uống đi mầy uống nửa ly thôi

Chia với tao những đắng cay nầy

Mấy mươi năm – cái đời cơm áo

Tao sống còn – nửa tỉnh nửa say

 

Chỉ tội thân mầy nằm ở đây

Mả lệch mồ xiêu đã bao ngày

Tấm bia vỏn vẹn hai cây chéo

Nợ nước thù nhà trả hai tay

 

Thì cứ nằm đây như lúc xưa

Mặc núi, mặc rừng, mặc gió mưa

Mặc nước, mặc non thay tên chủ

Mặc cho trăm họ sống như thừa

 

Tao rót thêm mầy nửa ly sau

Rải nửa ly nói với núi rừng

Bên mồ người trẻ – xưa chết trận

Bạn cũ về thăm dòng lệ rưng

 

Mai mốt nầy nếu có cơ may

Tao đưa mầy lên chỗ gần mây

Có biển xanh gió lùa vách đá

Mặt trời lên rực rỡ ngày ngày

 

Mầy sẽ thấy bên kia phía biển

Đông lắm bạn bè bỏ xứ đi

Đứa giống con hoang – xin giữa chợ

Thằng như ở chực – chẳng ra gì

 

Thôi kệ – nằm đây giữ dùm tao

Một cái giang sơn thấm máu đào

Một đời lá cờ ba sọc đỏ

Mấy đời vì nó – mấy đời đau..

 

Cảm ơn những người lính VNCH đã nằm xuống để bảo vệ Quê Hương và nền Tự do

 


No comments: