Friday, January 29, 2021

DI SẢN KINH TẾ CỦA ÔNG DONALD TRUMP VÀ CÁCH XỬ LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN JOE BIDEN (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Di sản kinh tế của ông Donald Trump và cách xử lý của chính quyền Joe Biden”. Chính quyền ông Joe Biden thừa hưởng nền kinh tế Mỹ ra sao sau bốn năm dưới thời ông Donald Trump và sẽ có những chính sách như thế nào để khôi phục kinh tế Mỹ sau đại dịch?

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/125945542714918


No comments: