Monday, January 4, 2021

VĨNH BIỆT HOÀNG HẢI THỦY (ĐẶNG QUANG TÂM)

 

Vĩnh biệt Hoàng Hải Thủy

 

Hoàng Hải Thủy đã không còn nữa/ Áo phong sương bỏ Ngoài Cửa Thiên Đường. (Hình: hoanghaithuy.wordpress.com)

 

Hoàng Hải Thủy đã không còn nữa
Áo phong sương bỏ Ngoài Cửa Thiên Đường
Lấy Đỉnh Gió Hú làm điểm tựa
Tôi níu mây trời gõ hai chữ tiếc thương

 

Công Tử Hà Đông ông dân chơi thứ thiệt
Viết chuyện dài chuyện ngắn nổi tiếng một thời
Nào Kiều Giang ngồi Nhớ Đêm Vĩnh Biệt
Đem Lưới Tình nhốt Mùa Hạ Hai Mươi

 

Tôi ở Rừng Phong đợi ông về viết tiếp
Lời Hứa còn đây sao Mang Xuống Tuyền Đài
Đời lưu lạc Giang Hồ Nửa Kiếp
Có gì đâu Định Mệnh Đã An Bài

 

Công tử cứ đi đừng thương đừng tiếc
Một kiếp người giống Như Chuyện Thần Tiên
Còn đâu nữa những Chiếc Hôn Từ Biệt
Đã một lần Chìm Trong Lãng Quên

 

87 năm ông làm Chứng Nhân Của Thời Đại
Một trong Những Tên Biệt Kích Cầm Bút ở đất Hồ
Sống Và Chết Ở Sài Gòn sau ngày chiến bại
Chúc ông đi gặp lại Thầy Nô

 

Ôi thôi vĩnh biệt


Nay kính

Đặng Quang Tâm

No comments: