Friday, January 22, 2021

VIỆT NAM VƯỢT ĐỨC THÀNH ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI LỚN THỨ 6 CỦA TRUNG QUỐC (VOA- GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Việt Nam vượt Đức thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là ”Việt Nam vượt Đức thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc”. 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=269803451229061&ref=watch_permalink

 


No comments: