Monday, January 11, 2021

TIỄN VÕ CHÂN CỬU (LÊ GIANG TRẦN)

 

Tiễn Võ Chân Cửu

 

Tình người ở lại sầu miên thấm vào. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

 

“cuối năm rồi cuối năm chưa
thơ ngây cuối, hiện, thân, vừa bỏ đi
bỏ đi vấp phải xuân thì
té vung cõi bụi ôm ghì vú thơ”


(Nguyễn Thị Khánh Minh)

 

Võ Chân Cửu đi về vĩnh cửu
Tiếng tơ lòng đời giữ lại tên
Tiễn hồn nhập cõi vô biên
Tình người ở lại sầu miên thấm vào.

 

Bến nhân sinh chuyến tàu vĩnh biệt
Cuộc chia tay lệ biếc màu tang
Trả xong một kiếp trần gian
Nắm tro hỏa táng gió mang về trời.

 

Thơ từ lúc cùng người gắn bó
Mối lương duyên như vợ như chồng
Tình đơm hoa mãi thủy chung
Tâm hồn giao hưởng dệt vần thi ca.

 

Thơ là đạo chan hòa nhân phẩm
Sống một đời đầm đẫm yêu thương
Đến giờ tàu gọi lên đường
Giã từ trái đất về phương vô hình.

 

Lễ Noel giáng sinh Thiên Chúa
Một hồn thơ đến cửa thiên đường
Xám trời Bão Lộc mù sương
Mưa quần u ám phố phường Cali

 

Sài Gòn làm lễ trà tỳ
Đưa Võ Chân Cửu thoát ly cõi trần
Thi ca thắp nén hương dâng
Hồn thơ thi sĩ cưỡi rồng quy tiên.

 

Bạn bốn phương trĩu tình quyến luyến
Lòng quý thương ngào nghẹn không lời
Mong hồn thơ nở nụ cười
Ấm lòng giã biệt những người thân thương.

 

(122420, ngày lễ lặng trĩu Võ Chân Cửu)

Lê Giang Trần

No comments: