Sunday, January 31, 2021

TIỄN TÝ NGHINH NGƯU (CHÚC TRẦN)

 Hai ba tháng Chạp Táo về trời

Sớ năm nay nặng quá Ngọc Hoàng Ơi

Nhân gian nhiều nỗi truân chuyên quá

Không biết tâu sao cho hết nà

Chột cánh đầu năm mang dịch đến

Cô vi Vũ Hán được thả ra

Thế giới toan như mướp

Nước nào dân cũng chết nườm nượp

Đã hết năm rồi dịch vẫn còn lang

Dưới thế bây giờ người buồn hoang mang

Kinh tế tanh banh thất nghiệp tanh bành

Bởi vì vi rút nó hoành hành

Toàn cầu cách ly chống dịch

Tết đến Xuân về không sao thăm viếng

Nhà ai nấy ở nên con nhớ mẹ cha

Cha mẹ già ngóng con lòng dạ não phiền

Ấy là mới tâu về con Cô na Vũ Hán

Còn thêm Thiên tai lũ lụt động đất cháy rừng

Người chết tưng bừng chẳng có chịu ngưng

Phải chăng Ngọc Hoàng đẫ chứng?

Huỷ diệt loài người để tận thế không?

Nước lớn thì lắm chơi ngông

Còn có thế giới ngầm quyền lực ...sao mà sống?

Mạnh được yếu thua, lớn nuốt bé

Yếu kém thì bị đè làm sao né

Ngọc Hoàng ông hãy phân minh

Ông làm công chính xử cho công bình

Mở toà xử tội...ông chớ lặng thinh

Dân tình nhân gian giờ nhiều đau khổ

Đất Trời giông tố ...loài người sụp đổ

Ông chớ ngoảnh mặt làm ngơ...xin ông quay trở

Người người ngước mắt mong chờ

Nhân gian cầu Phật ...Phật sa nước mắt

Loài người cầu Chúa... Chúa xa bờ...

Bởi nỗi lòng tham nhân thế...gây nhiều tội lỗi ...u mê

Lánh xa Phật Tổ... Chối Chúa Ki Tô...

Kẻ ác nghĩ ra nhiều nhân tố

Huỷ diệt đồng nhân để lợi to

Nên thế giới mới phải lo

Bao nhiêu hệ luỵ từ điều đó

Toàn cầu khốn khó Ngọc Hoàng hãy biết cho

Ông xử phân minh cho người công chính

Nhìn thấy mặt trời thấy cả bình minh

Để mùa Xuân đến nhiều nắng ấm

Hoa nở khoẻ trời đẫm sắc hương

Để người ở xa về được thăm viếng người thương

Để lòng nhân loại khỏi vấn vương khổ luỵ

Xin Ngọc Hoàng Thượng Đế hãy chuẩn y

 

Chúc Trần

 

No comments: