Wednesday, January 13, 2021

TỪNG THÁNG NGÀY RƠI VỤN (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

TỪNG THÁNG NGÀY RƠI VỤN

 

Từng tháng ngày rơi vụn

Rơi trên đống cỏ hoang

Người bước về với gió

Lá rơi trên đường mòn

Từng tháng ngày tơi tả

Vẫn niệm dấu chân xưa

Người bước qua cuộc mất

Lòng ta vẫn mong chờ

Từng tháng ngày rơi vụn

Trên tháp cổ ngàn năm

Vạt nắng hồng cũng đã

Rơi xuống phiến nâu trầm

Từng tháng ngày rơi vụn

Nát cả một cuộc chơi

Dòng sông , bến Chùa cũ

Tiếng chuông chiều nhẹ rơi

Từng tháng ngày rơi vụn

Rơi trên dấu chân ai

Người bước qua phố nhỏ

Vết hằn, cố phôi phai

Từng tháng ngày rơi vụn

Người ơi ta ở đây

Lời trăm năm mật ngọt

Một cuộc chơi lưu đày

Từng tháng ngày rơi vụn

Rơi trên cánh đồng xanh

Cỏ vàng màu nắng nhạt

Ta và mây bồng bềnh

 

Oklahoma January 9.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 


No comments: