Sunday, January 10, 2021

RIP: LÂM THỊ THU THẢO

 CHIM VỀ NÚI NHẠN 

VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:


ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

PHÓNG QUANG TIẾP ĐỘ

 

HƯƠNG LINH PHẬT TỬ : LÂM THỊ THU THẢO

 

NGUYÊN SANH : 28/12/ ẤT HỢI

NHẰM NGÀY : 28/12/1935

TẠI : ĐỒNG XUÂN -LA HAI -PHÚ YÊN -VIỆT NAM

MÃN PHẦN : 27/11/CANH TÝ

NHẰM NGÀY : 11/1//2021

TẠI : OKLAHOMA CITY- USA

 

HƯỞNG THỌ : 86 TUỔI

 

Hương Linh : Lâm Thị Thu Thảo là Phu Nhân của cố Quận Trưởng Quận Khánh Dương-Tỉnh Khánh Hòa -TRỊNH THANH BÌNH ( Xuân Sơn Nam -Đồng Xuân -Phú Yên )- Học trò Lương Văn Chánh ( Đồng Me -An Định -Tuy An -Phú Yên)

 

Chương Trình Tang Lễ

Thứ Ba ngày 12/1/2021

10 am : Nhập liệm , phát tang , cúng cơm , cầu siêu

4pm : Cúng cơm , cầu siêu

Thứ Tư ngày 13/1/2021

10 am : Cúng cơm , cầu siêu , di quan, an vị di ảnh tại Chùa Viên Giác -Okc

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

 

Oklahoma January 10. 2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


Thành Kính Phân ƯuNo comments: