Monday, January 18, 2021

THÌ ĐÌNH LẢ LƠI (NGUYỄN HÀN CHUNG)

 

Thì đình lả lơi

Hễ cô nào chat với ta/ lả lơi hộc tốc nhấn ga tức thì. (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP via Getty Images)

 

Hễ cô nào chat với ta
lả lơi hộc tốc nhấn ga tức thì
khóa mail, chặn chat mị kỳ
mà ta ông sãi từ bi giữ chùa!
Già về chỉ thích humour*
không đàn đúm không vẽ bùa linh tinh
thấy ai son phấn giựt mình
mà sao bị họa tày đình khổ tâm
Cái người thề thốt lâm râm
trầu cau phụ mẫu tứ thân cưới về
ghen tuông chì chiết, không hề
cái người tuốt tít sơn khê lại hành
Em room chat phải thông minh
thấy anh nháy mắt thì đình lả lơi

 

25/12/2020

Nguyễn Hàn Chung

*hài hước mỉa mai


No comments: