Sunday, January 24, 2021

DÉP NGƯỢC (TRƯƠNG MINH DŨNG)

 

Dép ngược

 

Tết ở trong tù bố nhớ con. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

(Cho con Nhân Kiệt)

Bố ở trong tù bố nhớ con,
Đêm mơ ôm bé ngủ trong lòng.
Ngoài kia con có đòi ăn bánh
Như những ngày xưa có bố con?

 

Tiếng sáo nào len qua kẽm gai!?
Hình như trăn trở ở bên ngoài?
Bố thèm một chút men ngày cũ
Có bé thơ bên chén rượu đầy…

 

Tội bố nhiều ghê! Đáng tử hình!?
Người ta buộc thế, bố làm thinh.
Ngày mai xuôi gió con cùng bố
Ra tận ngoài kia hỏi tội mình.

 

Tết ở trong tù bố nhớ con.
Ngoài kia Xuân có chút gì không?
Có tia lửa lạ nào không, bé?
Đốt hộ giùm chim những chiếc lồng.

 

Bố nhớ con nhiều lắm, bé ơi!
Con mang dép ngược, bố la hoài.
Bên này chân trái thành chân phải:
Chân lý cuộc đời cũng thế thôi!!!

 

Trương Minh Dũng

 

No comments: