Tuesday, January 26, 2021

CHÂN DUNG NGƯỜI MẤT TRÍ (TD)

 

Chân Dung Người Mất Trí

 

Tim rộng mở ôm bao điều gian trá

Trí ngủ vùi trong cuồng vọng đam mê

Tay viết lên lời mạt sát ê chề

Như tên bắn vào những người đồng chủng

 

Tai che kín chỉ mơ nghe tiếng súng

Tiếng bạo cuồng mong phá nát non sông

Mắt nhắm quên chân lý mặt trời hồng

Đưa thần tượng lên cao trong bóng tối

 

Lòng cuồng nộ xô chân người lạc lối

Bước xuống đường chỉ nhận được vẫy tay

Ý chí này không ai trộm cắp ai

Điều gian dối phơi bày nơi công lý

 

Soi gương rộng không thấy mình mất trí

Nhưng vẫn mong còn lại chút ân tình

Để yêu lời người chân thật phân minh

Hay ngồi xuống cho chân đời bước tới

 


No comments: