Saturday, May 1, 2021

TIN BUỒN: PHU QUÂN CHỊ NGUYỄN THỊ HOÀNG ÁNH QUA ĐỜI

 


Nhận được tin Phu Quân của chị Nguyễn Thị Hoàng Ánh (Tino):


Anh NGUYỄN ĐỨC TIẾN

Pháp Danh Thánh Phúc


Đã qua đời ngày 25 tháng 4, năm 2021,

Tại Orange County, California, USA, 

HƯỞNG THỌ 68 TUỔI


Xin chia buồn cùng chị Hoàng Ánh và tang quyến; 

nguyện xin hương linh anh Nguyễn Đức Tiến sớm được tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng. 

Tang gia đồng khấp báo:

Hoàng Ánh, Tú Anh, và Tayson.

No comments: