Monday, October 9, 2023

BÙI GIÁNG (1926-1998)/ THƠ- TRẦN QUỐC BẢO.

 Thi Hào Bùi Giáng sinh ngày 17 tháng 12 năm 1926 tại Quảng Nam. Mất ngày 7 tháng 10 năm 1998 tại Sài Gòn.  

Nhân ngày giỗ hôm nay  để Tưởng Niệm Thi Hào Bùi Giáng
Kính mời quí Thân Hữu đọc:

 

                                                                                ---------o0o---------

         BÙI GIÁNG (1926-1998)     Thơ Trần Quốc Bảo

 Inline image

                   BÙI GIÁNG      

 

“Bùi Gíáng” múa hát huyên thiên

Nghe như ra dại, muốn điên cái đầu!

“Bán Giùi” bù xù tóc râu (*)

Ngẫu nhiên chạm mặt tưởng đâu Ông khùng!

         

“Búi Giàng” sáng tác không ngừng

Cả trăm tác phẩm lẫy lừng thóat nhiên!

Dòng thơ tuôn chảy triền miên

“Trung Niên Thi Sĩ” trich tiên kỳ tài! 


Inline image

 Làng thơ có một, không hai

“Lá Hoa Cồn”, “Rớt Hột”… (**)  ai thẩu tường!

Tiên Sinh, hiện tượng phi thường

Thơ ông, hỏa ngục thiên đường trộn chung

 

Hồn thơ biến hóa vô cùng!

Như rồng, tuyệt đỉnh vẫy vùng trời thơ

Ngông nghênh cuồng bạt mộng mơ

Kỳ hoa dị thảo bên bờ nhân sinh!

 

          Trần Quốc Bảo

                  Richmond, Virginia

            Địa chỉ điện thư của tác giả:

          quocbao_30@yahoo.com

 

(*) Một số bút hiệu của Bùi Giáng: Bán Giùi ; Búi Giàng ; Trung Niên Thi Sĩ .v.v…

(**) Thi Sĩ Bùi Giáng qua đòi 1996, để lại khối lượng sáng tác dồ sộ, khảng 50 sách các lọai (gồ: Thơ, Giáo khoa; Luận đề; Biên khảo, Tạp văn; Tùy bút; Triết học; Dịch thuật…) “Lá Hoa Cồn” và “Ngàn Thu Rớt Hột” là 2 tập Thơ nổi tiếng trong số sách nói trên.


No comments: