Saturday, October 21, 2023

CẢM XÚC (TUYẾT TÂM)

 


CẢM XÚC

 

Ước gì mình là bụt

Phẩy phất trần vùn vụt

Ban cho người hạnh phúc

Sống an lành khỏe mạnh

Nếu ta là ông Bụt

Biến trời xanh đất xanh

Đem ngọn gió an lành

Nhân gian không khổ hạnh

Và nếu ta là Bụt

Thế giới không chiến tranh

Cuộc sống chẳng tranh giành

Người người cùng phúc hạnh

Ước sao mình là Bụt

Đem tất cả phép màu

Đến người khổ nát nhàu

Trở thành người sung túc

Và nếu ta là Bụt

Biến cải lòng hận thù

Trở nên lòng nhân hậu

Thế gian sống nhân đức

Và nếu ta được ước

Ước chỉ cho đi phước

Biến hết kẻ ác tâm

Chuyên gieo mầm chết chóc

Và ước không người bịnh

Tất thảy sống an bình

Từ lúc trẻ đến già

Bước nhẹ nhàn xuống ga

Nở nụ cười như hoa

Đi khỏi cõi ta bà

Để đến chốn an hà

Là căn nhà vĩnh cửu

 

Tuyết Tâm


No comments: