Tuesday, October 17, 2023

NHỚ (Tuyết Tâm)

 


NHỚ

 

Nỗi nhớ vẫn in hằng ở đó

Như màu ti gôn đỏ

Tình phôi pha sao nỗi nhớ vẫn còn

Như dao cắt lối mòn

Ai đâu biết vết thương còn rỉ máu

Tiễn tình đi lòng đau đáu

Một chân trời xa thẳm mù khơi

Rừng vẫn trong tim yêu một đời

Giờ cuối nẻo tìm về nỗi nhớ

Hoa ti gôn tan vỡ rụng tơi bời

Tình tôi khi mới vào đời

Ôi sao nỗi nhớ không vơi

 

Tuyết Tâm

 


No comments: