Friday, October 13, 2023

RIP: NHẠC SĨ NGUYỄN HỮU TÂN (DƯ THỊ DIỄM BUỒN)

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 

 

 


 

1949-2023 

 

Chúng tôi vô cùng thương tiếc được tin  

 

Cựu quân nhân QLVNCH, Cựu Tù Nhận Chánh Trị, 

 

Nhạc Sĩ: NGUYỄN HỮU TÂN 

 

Sinh ngày 12 tháng 1 năm 1949 tại Sài Gòn, Việt Nam 

Mệnh chung ngày 7 tháng 10 năm 2023  Sacramento,  

California Hoa Kỳ 

 

Hưởng thọ 74 tuổi 

 

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng chị Nguyễn Hữu Tân 

cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh người quá cố 

sớm về cõi vĩnh hằng 

 

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN 

 

Triệu Quỳnh Võ, Trần Công,  

Nguyễn Quang Bê, Huỳnh Tâm Hoài, Đỗ Bình,  

Đỗ Hải, Sen Việt, Bảo Nguyên, Cữu Hồ, Huỳnh Mai Hoa,  

Diệu Chân, Ái Mỹ Dương, Nguyễn Văn Lợi, Phan Lăng,  

Lê Tấn Dương, Chương Hà, Nguyễn Thị Minh Giang, Ngọc An,  

Nam Giao, Thy Lan Thảo,Tuyết Phan, Giang Thiên Tường,  

Mộng Tuyền, Ngọc Ánh, Hồng Thuý, Dư Cao Diễm Chi,  

Lê Hữu Uy, Trần Ngĩa Đời, Ngọc Anh, ThuKy,  

Cao Thị Hiền, Hồng Anh, Lê Thị Tâm,  

Bạch Yến, Dư Thị Diễm Buồn 


No comments: