Wednesday, October 18, 2023

MAI TÔI ĐI (2) (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 

MAI TÔI ĐI (2)

 


Mai tôi đi ... xin đừng ai thương khóc

Nguyện giúp tôi về nước Chúa bình an

Cả đời tôi phạm lỗi quá nhiều lần

Trong cuộc sống trải bao điều thử thách

 

Giã từ nhau xin đừng ai oán trách

Hãy quên đi chuyện cũ lúc sinh thời

Những giận hờn, xúc phạm phút đùa vui

Xin người hãy giúp tôi lời kinh nguyện

 

Mai tôi đi ...mong rằng sẽ hết chuyện

Nỗi ưu tư, phiền muộn sẽ không còn

Cảnh giàu sang, phú quý có như không

Và tất cả chỉ còn là cát bụi

 

Ai cũng biết đời người rất ngắn ngủi

Phút phù du trần tục có ra gì

Cảnh chia tay, phút cuối sẽ được chi?

Ngoài giọt lệ cho người vừa nằm xuống

 

Mai tôi đi ...nếu người còn thương tưởng

Xin một lần, dù chỉ một lần thôi

Đọc vài kinh đưa tiễn một kiếp người

Ai rồi cũng ra đi lần từ biệt

 

Xin Ơn Trên giúp con lời tha thiết

Để hồn con về cõi phúc Thiên Đàng

Kiếp con người mong được hưởng bình an

Về nước Chúa con đường con mơ ước

Cuộc sống này có bao giờ biết trước

Buổi chia tay kẻ trước, rồi người sau

Sống bon chen, ganh tị là niềm đau
Ngày nằm xuống, nấm mồ nơi hoang lạnh

 

Nguyễn Vạn Thắng

 


No comments: