Friday, October 13, 2023

VÌ THI NHÂN (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 Vì Thi Nhân

 

Vì thi nhân trời cho mùa thu

Mây giăng sương khói toả mịt mù

Giọt mưa ngâu rơi sầu như lệ

Gió qua cành tiếng nhạc vi vu!

 

Thi nhân yêu chiều thu vắng lạnh

Thương lá vàng rơi ngập lối đi

Mưa thu rớt buồn trên mái lá

Ươt đường qua lạnh gót ai về !

 

Vì mùa thu hồn thơ thao thức

Ngọn bút trào bao giọt lệ thơ

Tình thi nhân yêu thu tha thiết

Trọn nỗi lòng trọn nỗi mong chờ !

 

Đừng vô tình bảo mùa thu chềt

-Thu còn hoài tao ngộ thi nhân

Lá đổ không bao giờ lá hết

Thu qua… vẫn trở lại bao lần!

 

Thu và thơ vẹn tình tri kỷ

Nên thi nhân buồn cảnh thu sầu

Lá ngập đường chiều biết về đâu

Thi sĩ thẩn thờ luôn nhớ tiếc !

 

Tạ ơn đất trời có mùa thu

Dù gió mưa sương khói mịt mù

Là thơ nhạc ủ lòng thi sĩ

Thi nhân còn mộng cõi trời mơ !

 

13-10-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: