Saturday, October 14, 2023

THU CẢM (NINHBE/TRÌNH BÀY- BÍCH BILL)

 Thu Cảm

 

Nếu Thu đừng thay lá

Thì Đông có đến không

Xuân sẽ còn tươi mãi

Hạ vẫn phơi nắng hồng

Nếu Thu đừng thay lá

Em vẫn mãi chờ mong

Người ở nơi viễn xứ

Co còn nhớ em không

Nếu Thu đừng thay lá

Mẹ Cha cứ chờ mong

Ngày Hè sao chưa đến

Con có về hay không

Nếu Thu đừng thay lá

Vợ sẽ luôn ngóng chồng

Đi làm ăn xứ lạ

Bồng con em cứ rông

Nếu Thu đừng thay lá

Vẫn có ngọn đông phong

Hè về vui đoàn tụ

Xuân mãi luôn trong lòng

 

NinhBé


No comments: