Monday, October 16, 2023

TÂM SỰ VỚI LÁ (NGÔ MINH HẰNG)

 


TÂM SỰ VỚI LÁ

 

Tha hương nghe gió giao mùa

Lòng ta với chuyện hôm xưa vẫn buồn

Đàng sau ta cũng quê hương

Nhưng quê ta đấy, thê lương bão bùng

Oán cừu trắng núi đỏ sông

Vết thương vong quốc tím lòng thất phu !

Chiều nay mây vẫn mây mù

Hiu hiu gió thổi hương thu vào hồn

Xa cành, lá khóc cô đơn

Xa quê, ta khóc, lệ hơn lệ trời

Ta hơn gì lá, lá ơi !

Cũng lưu lạc đến phương trời mù xa

Cỏn con cũng phận thân ta

Cũng trầm luân giữa phong ba cuộc đời

Tim hồng rỉ giọt máu tươi

Thương dân ta, một kiếp người Việt Nam

Kẻ thì ở lại lầm than

Người đi hát khúc da vàng nhớ thương !

Bao giờ, hỡi gió ngàn phương

Nổi lên đưa lá về nguồn với cây

Để cho ta có một ngày

Hôn vuông đất mẹ mà ngây ngất lòng !

  

Ngô Minh Hằng

28.8.1997

 


No comments: