Wednesday, October 11, 2023

MƠ CÙNG THƠ (Ý NGA/ TRANH- CÁT ĐƠN SƠ)

 Thơ Ý Nga*phần #547: MƠ CÙNG THƠ, tranh Cát Đơn SaVÀO THU

Lá chỉ mới rơi… rơi… rơi… nhè nhẹ,

Trời chỉ vừa se lành lạnh thôi anh

Mây cũng trôi chầm chậm sắc mong manh

Nắng nhàn nhạt, lá vàng vàng xen nhánh.

 

Nhưng nỗi nhớ Quê Nhà không chi sánh,

Xen nỗi lo cứ canh cánh  trong lòng

Dân lắm còng, đảng chạy rối bòng bong

Giặc Hán Cộng đang lùa tròng nuốt sống!

  

Tràn sức sống, dẫu sắc thu xao động

Thu rồi đông, ta lại có mùa xuân

Thương cho dân trong biển khổ trầm luân

Biển dậy sóng, đâu mùa Xuân Hy Vọng?

Ý Nga


 

CÓ AI?

Có ai thấp thỏm như tôi

Ngóng về Quê Mẹ bồi hồi lo âu:

Bao giờ nhẹ nhõm đêm thâu

Việt Nam tươi sáng, Cộng: Tàu, Việt tan?

🍁

Thu này tỵ nạn bất an

Thu sau, thu nữa thuyền nhân được về

Mừng Xuân Dân Tộc, vẹn thề

Ra công, góp sức, hả hê thay cờ!

Ý Nga

EM HỌP HÀNH HOÀI VẬY?

Anh à! Cưng ơi! Cưng!

Anh không là con một

Mà sao công tử bột?

Nhõng nhẽo quá chừng chừng!

 

Thể thao anh cản: -Đừng!

Mua báo? Anh dửng dưng!

Mỗi tuần mỗi trở chứng

Bao giờ mới chịu ngưng?

 

Lạnh quá, lá đổi màu

Vàng! Vàng rực! Đỏ, nâu

Thà chết “vàng”, đừng “đỏ”

Hoa nào chịu lạnh lâu?

 

Tuyết chỉ rơi một đêm

Hoa đã héo đầy thềm

Lá đóng băng, cháy xém

Hy vọng gì xanh thêm?

🍁

Anh lạnh lùng băng giá

Càng lâu, càng chóng già

Mình ra đường, thiên hạ,

Tưởng con đi với cha.

 

Hành trình còn rất xa

Mình muốn góp Chuyện Nhà

Gắng “Vá trời, đội đá”

Đừng yểu điệu thướt tha!

 

Cưng à! Thương lắm! Thương!

Ý Nga


  VÀO THU

Lá chỉ mới rơi… rơi… rơi… nhè nhẹ,

Trời chỉ vừa se lành lạnh thôi anh

Mây cũng trôi chầm chậm sắc mong manh

Nắng nhàn nhạt, lá vàng vàng xen nhánh.

 

Nhưng nỗi nhớ Quê Nhà không chi sánh,

Xen nỗi lo cứ canh cánh  trong lòng

Dân lắm còng, đảng chạy rối bòng bong

Giặc Hán Cộng đang lùa tròng nuốt sống!

  

Tràn sức sống, dẫu sắc thu xao động

Thu rồi đông, ta lại có mùa xuân

Thương cho dân trong biển khổ trầm luân

Biển dậy sóng, đâu mùa Xuân Hy Vọng?

Ý Nga

 CÓ AI?

Có ai thấp thỏm như tôi

Ngóng về Quê Mẹ bồi hồi lo âu:

Bao giờ nhẹ nhõm đêm thâu

Việt Nam tươi sáng, Cộng: Tàu, Việt tan?

🍁

Thu này tỵ nạn bất an

Thu sau, thu nữa thuyền nhân được về

Mừng Xuân Dân Tộc, vẹn thề

Ra công, góp sức, hả hê thay cờ!

Ý Nga

EM HỌP HÀNH HOÀI VẬY?

Anh à! Cưng ơi! Cưng!

Anh không là con một

Mà sao công tử bột?

Nhõng nhẽo quá chừng chừng!

 

Thể thao anh cản: -Đừng!

Mua báo? Anh dửng dưng!

Mỗi tuần mỗi trở chứng

Bao giờ mới chịu ngưng?

 

Lạnh quá, lá đổi màu

Vàng! Vàng rực! Đỏ, nâu

Thà chết “vàng”, đừng “đỏ”

Hoa nào chịu lạnh lâu?

 

Tuyết chỉ rơi một đêm

Hoa đã héo đầy thềm

Lá đóng băng, cháy xém

Hy vọng gì xanh thêm?

🍁

Anh lạnh lùng băng giá

Càng lâu, càng chóng già

Mình ra đường, thiên hạ,

Tưởng con đi với cha.

 

Hành trình còn rất xa

Mình muốn góp Chuyện Nhà

Gắng “Vá trời, đội đá”

Đừng yểu điệu thướt tha!

 

Cưng à! Thương lắm! Thương!

Ý Nga

 


https://www.facebook.com/YNGACANADA
MƠ CÙNG THƠ

Ngồi buồn thảo một bài thơ

Viết hoài cũng chỉ mộng mơ xa vời

Mơ dân tôi được đổi đời

Trở về với thuở sáng ngời Tổ Tiên!

Ý Nga, 15.9.2023MÈO RỐNG

Đảng tà tuyên bố trịnh trọng:

-Thợ thuyền vô sản, công nông

Ta sắp đạt được… ác mộng

Tiến lên chủ nghĩa đại đồng

Cướp, nhốt, giết hết phản động

Toàn dân sẽ có… Ba Không!*

Loa rè suốt ngày ong ỏng:

“Mừng ngày giải phóng thành công!”

Ý Nga, 14.9.2023

*Tam vô
“GIẢI PHÓNG”?

Hỏi xem đảng đã thành công?

Dân thưa: không những “ba không”*, chẳng… gì!

Cướp, ăn, phá nát cả đi

Bới, đào, chặt, xới… có chi đảng chừa?

Ý Nga, 14.9.2023

*Tam vôhttps://www.facebook.com/YNGACANADA1694784365007blob.jpg
2K View Scan and download
1687655718191blob.jpg
43K View Scan and download

No comments: