Sunday, October 15, 2023

VIET NAM KHAI THÁC MỎ ĐẤT HIẾM LỚN NHẤT TRONG NƯỚC CÓ Ý NGHĨA GÌ Ở TẦM QUỐC TẾ? (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Việt Nam khai thác mỏ đất hiếm lớn nhất trong nước có ý nghĩa gì ở tầm quốc tế?

 

Việc Việt Nam tiến tới khai thác mỏ đất hiếm lớn nhất của mình sẽ có những tác động đến vai trò, vị thế của đất nước trong lĩnh vực chất bán dẫn. GS TS Khương Hữu Lộc sẽ phân tích thêm với VOA.

https://www.youtube.com/watch?v=dNVc1VDGnCI&list=RDCMUCRdD55JrlRDzHeec3bKrH4g&start_radio=1

No comments: