Thursday, October 12, 2023

SAU GẦN 2 THÁNG LÊN SÀN MỸ, CỔ PHIẾU VINFAST THỤT LÙI VỀ SAU VẠCH XUẤT PHÁT (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Sau gần 2 tháng lên sàn ở Mỹ, cổ phiếu VinFast

thụt lùi về sau vạch xuất phát


Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Cổ phiếu của

VinFast, mã VFS, lên sàn Nasdaq Mỹ hôm 14/8 với giá 10,45 đô la.

Sau gần 2 tháng, giá của nó thấp chưa tới 9 đô la dù có lúc lên mức

đỉnh là 93 đô la. VOA thảo luận với Giáo sư Tiến sĩ Khương Hữu

Lộc để tìm hiểu xem những diễn biến này nói lên điều gì về hoạt

động kinh doanh và tương lai của hãng.


https://www.youtube.com/watch?v=K0vR7DEw2vE

No comments: