Monday, October 30, 2023

TRUNG QUỐC CHẤM DỨT 30 NĂM PHÁT TRIỂN MẠNH, HẾT THỜI LÀM MƯA LÀM GIÓ TRÊN THẾ GIỚI? (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Trung Quốc chấm dứt 30 năm phát triển mạnh, hết thời làm mưa làm gió trên thế giới? 

 

Số liệu cho thấy Trung Quốc giờ đây phát triển chậm lại hơn nhiều so với giai đoạn 30 năm trước, dẫn đến dự báo rằng nước này sẽ không thể có sức mạnh thống trị thế giới. Giáo sư Tiến sĩ Khương Hữu Lộc sẽ phân tích những vấn đề đưa Trung Quốc đến hoàn cảnh hiện nay.

https://www.youtube.com/watch?v=etAv6PI9-Lc

 


No comments: