Wednesday, October 25, 2023

TÂM SỰ HẢI ĐƯỜNG (NHẤT PHƯƠNG)

 


Người đẹp Nhất Phương (hình họa)Tâm Sự Hải Đường

 

Nhất- Phương

 

Vườn sau một đóa Hải Đường

Sáng trưa mưa nắng phơi sương giữa đời

Làm hoa, cay đắng mĩm cười

Dẫu rằng gió chướng dạo chơi quanh nhà

Lá xanh xanh, lá muột nà

Dáng thanh thanh, dáng lụa tà áo bay

Chao nghiêng rào dậu thưa cây

Gìa thân gỗ mục dạn dày tháng năm

Xôn xao tơ tưởng âm thầm

Gía đừng thả gió bụi thăm Hải Đường

Sóng trần gian, sóng dị thường

Hoa im tiếng lọn sóng cuồng cuốn trôi

Còn đâu nhánh lá tuyệt vời?

Hoa đau tím dạ, tả tơi phận mình

***

Tưởng cơn gió thoảng vô tình

Ai ngờ đám Lục Bình sinh sự hoài.

No comments: