Saturday, October 28, 2023

CHIỀU THU ẤY (KIM PHƯỢNG)

 
7 comments:

hanthienluong said...

bài hay

hanthienluong said...

bài hay

hanthienluong said...

bài hật hay
Cám ơn KIM Phương
HTL

hanthienluong said...

Bài hơ hay mà buồn
Nhớ KP lắm
HTL

hanthienluong said...

Chưa tắt lửa lòng rõ tiếng yêu
Lòng còn vương vấn mãi nhớ nhiều
Đêm vắng một mình hồn cô phụ
Cảnh nào buồn hơn chốn tịch liêu!

Chiều nay mây trắng trôi lãng đãng
Xót thương ai giấc ngủ đìu hiu
Lòng tôi vẫn nhớ chiều thu ây
Vẫn kín rong lòng rõ chữ Yêu!
Hàn Thiên Lương

hanthienluong said...

Chưa tắt lửa lòng rõ tiếng yêu
Lòng còn vương vấn mãi nhớ nhiều
Đêm vắng một mình hồn cô phụ
Cảnh nào buồn hơn chốn tịch liêu!

Chiều nay mây trắng trôi lãng đãng
Xót thương ai giấc ngủ đìu hiu
Lòng tôi vẫn nhớ chiều thu ây
Vẫn kín rong lòng rõ chữ Yêu!
Hàn Thiên Lương

Anonymous said...

Bài thơ rất hay
Cám ơn
HTl