Friday, October 6, 2023

TRĂNG VÀ THI NHÂN (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Trăng Và Thi Nhân

 

Trăng treo mé núi lưng trời

Tình yêu thi sĩ trọn đời cùng trăng

Nhìn trăng dõi ánh cung hằng

Trăng tàn lòng thật bâng khuâng nỗi tình.

 

Đêm rằm trăng sáng lung linh

Trăng soi bóng nước rõ hình quê xưa

Trăng thề năm tháng đợi chờ

Trăng mờ ẩn hiện lời thơ trữ tình!

 

Trăng tròn chiếu rạng sân đình

Trăng thu soi tỏ thuyền tình bến thương

Trăng buồn hiu hắt nẽo dường

Thương ai cô lẻ mãi buồn đêm thâu!

 

Bến chiều còn đợi đò ngâu

Cớ sao biền biệt , biết đâu mà chờ

Nhớ xưa trăng tỏ rong chơi

Nay trăng ai xẻ làm đôi mất rồi

 

Chừng như họ bán từ lâu

Phải chi bán cả nỗi sầu thi nhân!

 

4-10-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: