Thursday, December 14, 2017

BẰNG LĂNG TÍM (Đoàn Minh Hùng)


BẰNG LĂNG TÍM
(Đoàn Minh Hùng)


Bằng lăng biếc TÍM đẹp vô ngần
TÍM nhuộm mây trời dệt ái ân
Sắc TÍM mơ huyền say mặc khách
Hương thầm mộng TÍM quyện tao nhân
Nhớ hoài TÍM nhạt màu thanh khiết
Thương mãi gam trầm vọng TÍM ngân
Ngày ấy vương mang tà áo TÍM
Cõi lòng rộn rã TÍM chiều dâng.

Tuy Hòa-05/12/2017No comments: