Tuesday, December 12, 2017

ĐOẠN ĐƯỜNG TRẦN (Lão Cò)


ĐOẠN ĐƯỜNG TRẦN


Mình đắt nhau đi hết đoạn đường
Bước đi em nhé, hỡi em thương !...
Từ khi đôi lứa còn son trẻ
Giờ chỉ đôi ta giữa phố phường


Bỏ lại sau lưng nửa đọn đời
Sớm hôm tần tão lội ngược xuôi
Nhóm lên bếp lửa lò than ấm
Nguyền hẹn mai sau vẫn chẳng rời


Nhớ thuở sa cơ buỗi bần hàn
Bầy con đói lạnh dạ sao đang ?
Để em tần tão dầm mưa nắng
Thân cò lặn lội kiếp tầm tang


Còn một đoạn đời ta hãy đi
Dìu nhau như thuở tuổi xuân thì
Chim con vỗ cánh xa lìa tổ
Chỉ còn chiếc gậy dẫn đường đi...........

Lão Cò

No comments: