Sunday, December 17, 2017

MỪNG GIÁNG SINH (Danh Chín)


MỪNG GIÁNG SINH
Thơ: Danh Chín
Tuyết giăng phủ lối rơi đầy
Thu qua đông đến nào hay bất ngờ
Thông xanh tuyết trắng nên thơ
Hồn ai cứ mãi dại khờ vì yêu


Chờ nhau chờ đã bao chiều
Xuân hè thu đã mang nhiều nhớ mong
Chờ nhau khi đã sang đông
Cùng nhau đi lễ, thiệp hồng báo tin


Chuông vang mừng lễ giáng sinh
Giáo đường chung lối chúng mình sánh đôi
Bing bong chuông thánh từng hồi
Hòa theo tiếng nhạc vang lời hát ca


Bing bong chuông thánh ngân nga
Những bông tuyết trắng nở hoa trắng ngần
Chờ nhau chờ đã bao lần
Bao lần chờ đợi bao lần nhớ thương


Đông về quên hết sầu tương
Quên đi nỗi nhớ buồn vương những chiều
Đông về tuyết trắng bao nhiêu

Là bao nỗi nhớ bấy nhiêu đợi chờ.

No comments: