Thursday, December 28, 2017

CUỘC GIAO BÔI (Đoàn Minh Hùng)


CUỘC GIAO BÔI


(Ngũ độ thanh)
Bậu hỡi xin cùng đối ẩm nha!
Này đây tửu ngọc uống chung ngà
Mơ thời lãng bạt phương trời thẳm
Mộng thuở phiêu bồng lữ quán xa
Bởi nghĩa ân nồng vương điệu tóc
Nên tình ái đượm khỏa làn da
Tâm hồn thể xác giao hòa nhã
Đốt mảnh hương nguyền trỗi nhịp ca.

Đoàn Minh Hùng-28/12/2017

No comments: