Wednesday, December 27, 2017

NỢ TIỀN ĐIỆN THOẠI 284 TỶ..!!! (Đ.D)Màn hình Internet cho thấy số tiền bà Mary Horomanski nợ
công ty điện. (Hình: Mary Horomanski cung cấp)
ERIE, Pennsylvania (NV) – Hồi đầu tháng này, bà Mary
Horomanski, cư dân Erie, một thành phố nhỏ ở tiểu bang
Pennsylvania, giáp hồ Erie, mở Internet để xem coi mình nợ
tiền điện bao nhiêu.
Theo báo mạng goerie.com, bà vô cùng sửng sốt khi thấy
mình nợ Penelec, công ty điện địa phương, tới hơn $284 tỷ –
một số tiền còn lớn hơn tiền nợ quốc gia của Hungary và
Nam Phi gộp lại.
“Con mắt tôi nó muốn nổ ra luôn,” bà Horomanski, 58 tuổi,
nói. “Chúng tôi vừa giăng đèn Giáng Sinh, và thắc mắc
không biết có phải do mình giăng lộn đèn không.”
Điều may mắn cho bà Horomanski, ít nhất là lúc đó, là hạn
chót để trả toàn bộ số tiền khổng lồ này là Tháng Mười Một,
2018, và số tiền tối thiểu bà phải trả trong Tháng Mười Hai
là $28,156.
Sau khi bình tĩnh, bà text cho người con trai biết sự việc.
Người con liên lạc Penelec, kể về số tiền nợ của mẹ, công ty
biết đó là trục trặc, điều chỉnh ngay, và bà chỉ còn nợ
$284.46.
Ông Mark Durbin, một phát ngôn viên của First Energy,
công ty sở hữu Penelec, nói rằng ông không hiểu tại sao
trục trặc lại xảy ra, nhưng rõ ràng là dấu phẩy bị đặt sai chỗ.
“Nếu không lầm, tôi chưa bao giờ thấy khách hàng nào nợ
tới $1 tỷ,” ông Durbin nói. “Chúng tôi cảm ơn khách hàng
đã gọi cho chúng tôi biết và điều chỉnh.”
Còn bà Horomanski nói rằng cái hóa đơn $284 tỷ làm cho
bà phải nói con trai bà mua cho bà món quà khác cho
Giáng Sinh năm nay.

“Tôi nói với nó là tôi muốn có cái máy đo tim,” bà nói. (Đ.D.)

No comments: