Friday, December 8, 2017

RIP: LƯU QUAN TIỀN

Kính thưa quý quý thầy cô và các anh chị,

Chúng tôi vừa nhận được tin
Phu quân của chị Phạm Thị Lan Anh là
Anh LƯU QUAN TIỀN đã từ trần ngày 5 tháng 12, 2017
tại San Jose, California, hưỏng thọ 73 tuổi.


No comments: